19. Neumann, Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny – Kovács Győző szellemében - Versenyszabályzata

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság valamint a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium, és Általános Iskola ezúton hirdeti ki a 2023. évi, verseny szabályzatát.

A verseny kategóriái:

 1. Alkalmazói programok, amelyek a számítógépek széleskörű felhasználását mutatják be. Ebben a kategóriában versenyeznek a szoftvertechnológiai (operációs-rendszer szintű) programok, valamint a WEB-es alkalmazások is.
 2. Játékprogramok. Ebben a kategóriában a versenyzők saját ötleteik alapján írt játékprogramjaikkal versenyezhetnek. A zsűri elfogad olyan játékprogramokat vagy programrészeket is, amelyeket a pályázó másoktól átvett ötletek alapján fejlesztett tovább. Az a játékprogram is indulhat, amit a versenyző egy, már meglévő játék alapján önállóan fejlesztett, vagy önmaga jelentősen módosított. Ezekben az esetekben az ötlet illetve a külső program forrását is fel kell a pályázatban tüntetni.
 3. Megépített (digitális) automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver) – osztatlan kategória.Ebben a kategóriában várjuk azokat a pályamunkákat, amelyek egy megépített hardver eszközt (pl. ARDUINO ill. LEGO alapú robot, PLC, egyéb automata, stb.) és vezérlését megvalósító szoftvert tartalmaz. A nevezéshez mellékelni kell a hardverről készített rövid video-filmet.
 4. Számítógépes grafika - osztatlan kategória - kép, portré, karikatúra, stb. - egy-egy versenyző legfeljebb 5 pályaművet küldhet be, de a zsűri egybevonva pontozza azokat. A pályamunkák kiállításra kerülnek, a nevezéssel együtt a versenyzők beleegyeznek a pályamunkáik kiállításon történő megjelenéséhez. A pályamunkák bírálatát felkért művészek segítik!
 5. Számítógépes animáció, egy-egy versenyző legfeljebb 2 pályaművet küldhet be, de egyik pályamű időtartama sem haladhatja meg a 5 percet. A pályamunkák valódi számítógépes animációk kell legyenek, videokamerával felvett és összevágott pályamunkákat nem fogadunk be!
 6. Számítógéppel támogatott tervezés Ebben a kategóriában várjuk a különböző CAD programokkal megszerkesztett tervrajzokat, látványterveket, műszaki animációkat.

A verseny osztatlan kategóriáiban az általános és középiskolások együttesen versenyeznek!

Nevezési feltételek:

 • A zsűri elsősorban PC kategóriájú gépekre, mobiltelefonokra, Tab-okra írt programokat fogad el, az ettől eltérő számítógépekre készült pályamunkák bírálatát nem tudjuk garantálni!
 • A WEB-alapú pályaművek esetben a beküldött írásos anyagban jelöljék meg a pályamű Internet címét, esetleg jelszavát.
 • Programok esetében kötelező a forráskód, vagy annak lényegi részeket tartalmazó fontosabb eljárásainak, mellékletként való beküldése, illetve nagy vonalú bemutatása. (A versenyszervezők, zsűritagok kötelesek ezt a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezelni!)
 • A versenyre a verseny honlapján a https://neumannverseny.hu címen megjelenő on-line felületen (a nevezéshez szükséges adatok megadásával, valamint a pályamunka feltöltésével, illetve felhőben – egyéb web-tárhelyen lévő címének megadásával) lehet nevezni!
  A pályázóknak a következő adatokat kell megadni:
  • a pályázó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, valamint
  • a pályázat, programtermék kezelési utasítása, a pályázat, program tartalmi leírása,
  • amennyiben a pályázathoz valamilyen hardver kiegészítés szükséges a leírásban ezt is fel kell tüntetni,
  • egyetemisták és főiskolások esetében fel kell tüntetni az egyetem,/főiskola nevét és címét, a kar megnevezését.
  • általános és középiskolások esetében a következőket is meg kell adni:
   • az iskola nevét és postai címét, e-mail címét,
   • a pályázó hányadik osztályba jár,
   • az informatika tanárának a nevét.
  • A programhoz a kezelési utasítást magyar vagy angol nyelven (ha a pályázó nem magyar anyanyelvű) kell mellékelni. Amennyiben a pályázatot a versenyző egy WEB oldalon helyezte el, be kell küldeni a WEB oldal címét, elérésére vonatkozó adatokat.
 • A Grafika kategória kivételével, minden pályamunka mellé készíteni kell, egy max. 10 perces videót, ami a pályamunkát mutatja be. A videó elérhetőségét a verseny nevezési felületén a https://neumannverseny.hu címen kell megadni.
 • Hibás, vagy beazonosíthatatlan adatokat tartalmazó nevezés esetében a nevezés érvénytelen!
 • Határidő: A nevezési határidő 2023. február 24. A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni!
 • A versenyen 20 év alatt bárki részt vehet, azaz általános és középiskolás diákok, szakmunkás tanulók, az első évfolyamra járó egyetemi és főiskolai hallgatók illetve a versenyen fiatal, pl. teleházas programozók is indulhatnak, akik a döntő induló napjáig, azaz, 2023. március 23-ig a 20. életévüket még nem töltötték be.
 • A versenyre - hagyományosan - egy pályázatot több versenyző közösen is készíthet, ebben az esetben a csoport minden tagjának a nevét fel kell tüntetni a pályázatban.

A verseny fordulói:

A verseny kétfordulós. Az első forduló az előzsűri, a második forduló a döntő.

A verseny első fordulója (előzsűrizés):

 • A határidőre beérkezett pályázatokat a rendezők által megbízott pedagógusok, szakemberek előzsűrizik.
 • A pályázat értékelésénél fontos szempont a program helyessége, alkalmazói programok esetén az emberközeliség, a multimédia és az internetes programoknál a tartalom mellett a látvány.
 • Az előzsűri tagjait iskolákból felkért, független informatika tanárok, szakemberek alkotják. A zsűrizés nyilvános. A pályamunkák előzsűrizése során a pályamunkákat a zsűri tagjai pontozzák (0-10 pont). A pontozás összetevői: újszerűség – 40%, kidolgozottság – 30%, összetettség – 30%. A pályamunkák végső pontszáma a zsűritagok pontjainak összegéből képzett átlagpontszám*10. (Az így keletkezett pontszám 0-100 pont között lehet.)
 • Az a zsűritag, akinek az iskolájából nevezés érkezett, nem pontozhatja a pályamunkát!
 • A verseny döntőjébe a legtöbb pontszámot kapott pályamunkák kerülnek. Az előzsűri dönt az egyes kategóriáknál a döntőbe juttatott pályamunkák számáról a kategória bekerülési ponthatárának meghatározásával. Kategóriánként ez minimum 3 pályamunka (animáció, grafika alkategóriában 3-3) kell legyen! A zsűri alacsony (60 pont alatti) pontszámok esetén nem köteles egy kategóriából a döntőbe juttatni versenyzőt!
 • A versenyt szervező gimnázium az előzsűrizés eredményéről, a határon túli elődöntőkből bekerült versenyzőkkel (A kategóriák 1.helyezettjei biztosan bekerülnek.) kiegészülve 2023. március 1-ig küld értesítést azoknak, akik a döntőbe kerülnek. Az el nem fogadott pályázatok szerzői is értesítést kapnak.
 • A döntőbe jutott versenyzők maximális száma 80 fő.

A döntő:

 • A döntő időpontja: 2023. március 23.-24. (pénteki távozással)
 • A döntő helyszíne: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, 7100 Szekszárd, Kadarka u.25-27. B-épület Neumann-terem.
 • A döntőben a vajdasági és erdélyi elődöntőből bejuttatott versenyzők is részt vesznek. A pályamunkáik értékelését a vajdasági és erdélyi helyi zsűri végzi, az előzsűrizésnél ismertetett szabályok szerint. Az elődöntők 1. helyezettjei automatikusan bejutnak a döntőbe, a többi versenyző pontszámait összefésüljük és így határozzuk meg a bejutási limitet.
 • A pályamunkák bemutatása: A megrendezendő döntőbe behívott versenyzők a zsűrinek és a közönségnek maximum 10 perces előadás keretében mutatják be programterméküket. A művészetek kategóriái esetében a pályamunka készítőjének meghallgatásától a zsűri eltekint! Ezen kategóriák zsűrizése művészek bevonásával történik. Egyéb kategóriák esetében a zsűri a terméket annak minősége, a bemutatás színvonala és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján értékeli. Az értékelés, a pályamunkák pontozásának összetevői: újszerűség – 30%, kidolgozottság – 30%, összetettség – 20%, előadás – 20%
 • A pályamunkák online bemutatása: Indokolt esetben a versenyszervezők lehetővé teszik a pályamunkák online (pl.teams-en) bemutatását a versenyzők számára. Ilyen indok lehet a vírushelyzet, nagy távolság, elfoglaltság, betegség, vagy egyéb tényező, ami a versenyző helyszínre érkezését gátolja. A vírushelyzet kivételével, ezt előre jelezni kell a szervezőknek, legkésőbb a verseny döntőjének időpontját megelőző 7 nappal korábban.
 • A döntőn a pályázók számára (csoportos pályázat esetén maximum 2 fő) a rendező gimnázium szállást biztosít, az étkezést egyénileg kell megoldani, a szervezők ezt nem biztosítják! A versenyzők felkészítő tanárainak (iskolánként 1 fő) szállása a versenyen ingyenes, az étkezést itt sem tudjuk biztosítani!
 • A zsűrizés végeztével (az összes pályamunka pontozólapjainak kiértékelésének végeztével) a zsűri ünnepélyes eredményhirdetést tart. A döntő, a pályamunkák bemutatása, a zsűri pontozása és az eredmények nyilvánosak! A verseny eredménye kikerül a verseny honlapjára is.
 • A verseny díjazása: A verseny döntőjébe került tanulók oklevelet, valamint (kategóriájuk 1-3 helyezettjei biztosan) a verseny támogatói által felajánlott értékes díjakat kapják, amelyek zömében informatikai (hardver és szoftver) termékek.

A versennyel kapcsolatos további információkat a

neumann.ibela@gmail.com e-mail címre írt levélben, illetve a
http://ibela.edu.hu/neumann honlapról lehet megkapni.

A pályázat beküldésének a határideje: 2023. február 24. (24 óra)

Iskolánk elérhetősége:

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium, és Általános Iskola
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
telefon: 06 74 511 077
http://ibela.edu.hu

A vajdasági és erdélyi elődöntők időpontjait a helyi szervezők határozzák meg.

Szekszárd, 2022. szeptember 19.

 

Szalay Imre
ügyvezető igazgató,
Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság

Dr Zsakó László
zsűri elnök
Hajós Éva
a gimnázium igazgatója